Projecten

We leren van en met elkaar hoe we beter aansluiten bij wensen van ouderen door te doen. In de afgelopen maanden hebben we gesprekken gehad met oudere bewoners en dit heeft geresulteerd in een agenda met een zestal punten waar wij onze projecten op baseren.