Over Beter Thuis

Met Beter Thuis zetten we in op het verbinden van alle partners in Utrecht die betrokken zijn rondom ouderen. We maken onverwachte, nieuwe combinaties in wonen, zorg en welzijn. Waar de vraag tussen wal en schip valt en niet past binnen de opdracht van individuele organisaties, daar verbinden we bewoners, ouderen, ouderenorganisaties, huisartsen, mantelzorgers, wijkverpleging, sociaal makelaars en organisaties voor informele zorg.

We versnellen de integrale aanpak en zijn vliegwiel voor verandering door zaken op te pakken die verder reiken dan de opdracht individuele organisaties. Dat is nodig omdat we zien dat de zorg versplinterd is en de toegang tot zorg onder druk staat.

Ons uitgangspunt is werken vanuit de vraag van de mensen en met mensen. Dat begint met gesprekken op straat. Op deze manier draagt Beter Thuis bij aan toekomstige ouderenzorg, waar mensen niet alleen langer maar ook beter thuis kunnen wonen.