Terugblik Bijeenkomst Wonen 27 maart 2019

Anneleen Arnolds, van Werkgroep Informatie Buurtvereniging Ezelsdijk, was aanwezig bij de bijeenkomst over wonen van Beter Thuis en deelt graag haar ervaringen met ons. In dit artikel blikt zij terug op een geslaagde ochtend:

Op 27 maart was ik op een bijeenkomst die een aspect van ouder worden aansneed: waardig oud worden met de regie over wonen, leefstijl, zorg en participatie, zo veel mogelijk in eigen hand. Deze informatieochtend werd georganiseerd door ‘Beter Thuis’ in samenwerking met ‘Woonmaatjes’.

Petra Eshuis (Woonmaatjes) gaf de aanwezigen inzicht in de feiten die er zijn binnen Utrecht Noordoost; gegevens die blijken uit onderzoek.

Samenvattend: er wonen in Noordoost veel alleenstaande ouderen in een koopwoning die geschikt is als gezinswoning. Veel vierkante meters staan leeg. Het aantal ouderen neemt toe en ook de vraag naar passende woningen voor die groep ouderen neemt toe. Er is voorkeur om in de eigen woning oud te worden en in de eigen woonomgeving.

Er is vraag naar:

 • gemeenschappelijk wonen in de eigen woning met meerdere generaties
 • aanleunwoningen met zelfstandig wonen en zorg dichtbij
 • woonhofjes of seniorenprojecten met zelfstandig wonen, gelijkgestemden in de omgeving en sociaal contact.

Minder in trek is:

 • het wonen in woongroepen met gedeelde ruimten
 • mantelzorgwonen bij familie
 • levensloopbestendig wonen als er een gezondheidsvraag is.

Toekomstbestendig wonen in Utrecht Noordoost

Ab Kools is tien jaar voorzitter geweest van de Wijkraad Noordoost en heeft zich in die tijd op allerlei manieren ingezet voor het thema wonen en ouderen. Hij gaf ons inzicht in de feiten zoals die binnen de Gemeente Utrecht liggen wat betreft woonvoorzieningen. Het wordt moeilijker om in je huidige huis goed te kunnen blijven wonen omdat er winkels sluiten, bushaltes worden opgeheven, brievenbussen verdwijnen, zorgfaciliteiten worden opgeheven zoals bloedprik-punten. Er zijn op dit moment woningbouwprojecten in Noordoost voor rond de 300 woningen. De belangstelling is groot:

 • in Voordorp, De Marktmeesters (is al gerealiseerd)
 • bij Winkelcentrum De Gaard
 • in de FC Donderstraat
 • in Tuindorp-Oost (Hof van Tuindorp is de geplande nieuwbouw)
 • bij de Lauwerecht.

Een greep uit overige bouwprojecten in Utrecht:

 • bij de Lauwerecht
 • MPD-terrein Overvecht
 • Merwedekanaal-zone.

De Gemeente ondersteunt de website ‘Utrecht voor later’ die informatie geeft over wonen voor ouderen. Het is een soort Funda voor ouderenwoningen. Abonneren op hun nieuwsbrief is mogelijk via https://utrecht.voorlater.nl. De Gemeente Utrecht wordt de laatste tijd actiever in het zorgen voor woningen voor ouderen, maar het blijft natuurlijk zaak, zelf actief te zijn op dit vlak, de regie te nemen en de eigen verantwoording onder ogen te zien.

Martina van den Dool van COSBO vertelt dat de Gemeente veelal wel groepsinitiatieven ondersteunt van mensen die hun huizen willen verkopen en als groep met elkaar willen gaan wonen. Zie ook www.cosbo-stad-utrecht.nl. De huidige Wethouder Diepenveen staat voor groepswonen open. Wijkwethouder Linda Voortman houdt af en toe zitting in Wijkbureau Noordoost aan de FC Donderstraat. Wensen op het gebied van (groeps)wonen kunnen hier ook kenbaar worden gemaakt.

Gemengd wonen met Woonmaatjes

Petra Eshuis werkt onder de naam ‘Woonmaatjes’ aan wonen voor ouderen onder eigen regie. Haar visie:

 • samenwerken met Beter Thuis
 • wooncoach zijn voor mensen die willen wonen onder eigen regie
 • professional zijn in vastgoed voor ouderen
 • adviseren over wonen, woonwensen, woonkwaliteit, woonaanpassingen, verbindingen leggen.

Petra vertelt over de mogelijkheid voor gemengd wonen: ‘Hospitawonen in een nieuw jasje’. Je woont zelfstandig onder één dak: de huiseigenaar verhuurt een deel van de woning aan een huurder. Je deelt de voordeur maar bent geen juridische partners. De verhuurder benut de overruimte in het huis, ontleent een gevoel van veiligheid aan de inwonende huisgenoot, heeft wat aanspraak en wordt er financieel wijzer van. Het is op dit moment toegestaan € 5367,00 belastingvrij te innen. In het huurcontract worden alle gegevens vastgelegd. ‘Woonmaatjes’ helpt daarbij.

Het is mogelijk om de huur deels in geld te laten voldoen en deels in diensten. Die kunnen bestaan uit: boodschappen doen, klusjes uitvoeren, de tuin onderhouden, aandacht geven. Zo men wil, kunnen de diensten worden uitgebreid met bijvoorbeeld samen koken, kennis uitwisselen, hulp in de huishouding, er samen op uit trekken.

‘Woonmaatjes’ kan helpen om een geschikte huurder te vinden die bij u past. Wilt u gaan verhuren, maak dan een profiel aan op www.woonmaatjes.nl. Een wooncoach neemt contact met u op, bekijkt de aangeboden woonruimte en adviseert over aanpassingen. Hij stelt u een  huurder voor waarmee een match mogelijk is en helpt bij het opstellen van een huurcontract met afspraken (een professionele overeenkomst). Hier zijn kosten aan verbonden, maar komt de klik met de huurder niet tot stand, dan zijn er geen kosten aan verbonden.

Anneleen Arnolds

Werkgroep Informatie Buurtvereniging Ezelsdijk