Interview Bastiënne de Regt (Ergotherapeut)

Halverwege het interview met Bastiënne de Regt, zegt ze dat ik mijn pen op een verkeerde manier vasthoud: te krampachtig en ik druk te hard. “Je zal wel pijn in je hand krijgen van het schrijven?,” vraagt ze. Ik kan niet anders dan dat beamen. In een notendop maakt Bastiënne zo duidelijk wat haar werk als ergotherapeut inhoudt.

Mens in bedrijf

Wat doen ergotherapeuten?
Bastiënne: Mens in bedrijf is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Utrecht. We werken hier met 5 ergotherapeuten. Onze cliënten zijn mensen die problemen ondervinden bij de dagelijkse bezigheden in het huis, op het werk of elders. De vragen en de behoefte van cliënten, bijvoorbeeld arbeid gerelateerde klachten zoals een te hoge werkdruk of problemen als gevolg van letselschade, zijn voor ons nadrukkelijk het uitgangspunt van de behandeling. Ons werk is om goed te luisteren en dan samen met cliënt te zoeken naar oplossingen die praktisch en passend zijn. Daarmee gaan we dan doelgericht aan de slag. We leveren maatwerk en proberen zo op een functionele manier bij te dragen aan de kwaliteit van welbevinden.

Wie maken er gebruik van ergotherapie?
Bastiënne: Naast huisartsen of specialisten zoals bv. reumatologen, neurologen en revalidatieartsen, verwijzen ook de ambtenaren van de WMO naar ergotherapie.
In sommige gevallen krijgen we ook opdrachten van Arboartsen of bedrijfsartsen en helpen we trauma patiënten met een letselschade achtergrond. We worden vaak om advies gevraagd door de WMO als het om aanpassingen aan de woning gaat, bijvoorbeeld een traplift of het aanpassen van een badkamer. Doordat we dan bij de bewoners op bezoek gaan en kijken wat er precies aan de hand kunnen we gerichte adviezen uitbrengen. Maar we trainen ook bewoners om gebruik te maken van deze aanpassingen. Bij de aanvraag van een scootermobiel testen we uitgebreid of een cliënt vaardig genoeg is om deel te nemen aan het verkeer. Deze begeleiding is de investering meer dan waard, want we zien vaak dat aangevraagde voorzieningen niet optimaal worden gebruikt of soms helemaal niet worden gebruikt.

Hoe kijk je aan tegen samenwerking in de wijk?
Bastiënne: Ik vind de samenwerking met andere disciplines van groot belang. We werken samen met fysiotherapie, logopedie, revalidatie centrum de Hoogstraat en ook met Thuiszorgorganisaties. Dit doen we omdat kwaliteit voor ons is dat we de juiste behandeling op de juiste plek op het juiste moment kunnen bieden. Het is niet  voor niets dat ik, zodra ik hoorde van Beter Thuis, me ook heb aangemeld. Ik denk dat ook hier kansen liggen om het samen beter te doen voor de cliënt.

Hoe zie je de samenwerking met Beter Thuis?
Bastiënne: We kunnen op verschillende manieren bijdragen. Ik denk dan aan het terugkoppelen van signalen van cliënten. We zien bijvoorbeeld dat aanpassingen in de woning er -voordat de nieuwe huurder erin komt-  uit gesloopt worden. Dat is niet efficiënt  als je weet dat er een groot tekort is aan aangepaste woningen. Dat zou anders moeten kunnen en daar willen we over meedenken. Een ander voorbeeld is dat we graag nieuwe uitvindingen samen met onze cliënten willen testen. We hoorden dat er een nieuwe steunkous ontworpen is op de TU die cliënten zelf kunnen aantrekken. Het materiaal van de steunkous zet uit op het moment dat de kous wordt aan- of uitgetrokken en krimpt op het moment dat de kous om het been zit. Als Beter Thuis daar een pilot mee zou doen, dan willen wij die graag testen.