Informatie Bijeenkomst Wonen in Noordoost

Wilt u langer thuis blijven wonen in Utrecht Noordoost? Bent u benieuwd naar nieuwe woonvormen voor senioren? Netwerkorganisatie Beter Thuis werkt samen met bewoners, professionals en netwerken in de wijk Utrecht Noordoost aan toekomstige ouderenzorg. Niet alleen gericht op langer thuis, maar vooral op beter en met de juiste ondersteuning langer thuis wonen. Nieuwe woonconcepten gaan hierbij helpen.

Beter Thuis organiseert een informatie bijeenkomst over toekomstbestendig wonen. We bespreken nieuwe manieren van wonen en we gaan met elkaar in gesprek over wat wonen voor u betekent in de toekomst.

Programma bijeenkomst ‘Toekomstbestendig wonen’

  • Opening: Koffie en welkomstwoord
  • Spreker I: Nieuwe woonvormen voor senioren in Noordoost
  • Spreker II: Woonmaatjes, wooninitiatief voor senioren met een groot huis
  • Afsluiting: Vragenronde en met elkaar in gesprek

U bent van harte welkom! De bijeenkomst vindt plaats 27 maart 2019 van 11.00-12.30uur in Sint Pauluskerk, Tuindorp (Willem de Zwijgerplantsoen 19, Utrecht)

Voor informatie kunt u contact opnemen via BeterThuis@btosociaalutrecht.nl of telefoon 06-22062215.