Beter Thuis uit de startblokken!

Samen met bewoners, professionals en organisaties in de
buurt lerend werken aan toekomstbestendige ouderenzorg

Beter Thuis uit de startblokken!

beter thuis

Beter Thuis is een feit! In dit project gaan we concreet aan de slag in de wijk Noordoost in Utrecht. Beter Thuis gaat samen met bewoners, professionals en netwerken in de buurt werken aan toekomstige ouderenzorg. Niet alleen gericht op langer thuis, maar vooral op beter en met de juiste ondersteuning thuis oud worden. De uitgangspunten van Beter Thuis? De wensen en behoeften van ouderen staan centraal en we leren door te doen!

Beter Thuis is een initiatief van Incluzio en Buurtteamsorganisatie Sociaal. Dat betekent niet dat het ‘van ons’ is.  Beter thuis wil juist uitgroeien tot een netwerkorganisatie, waarin samen met partners in de wijk en in de stad wordt gewerkt aan toekomstige ouderenzorg. Dat doen we in Beter Thuis vanuit het perspectief van de oudere bewoner zelf. Projectleider Ingrid Horstik: “We willen toe naar zorg die zo is ingericht dat ouderen in Utrecht op een waardige manier oud kunnen worden.

We zetten met Beter Thuis in op een versnelling in de praktijk. Op een andere manier van samenwerken en verbinden. Dat is nodig omdat we zien dat de toegang tot zorg onder druk staat door personele tekorten en de toenemende vergrijzing. Beter thuis wil dat ouderen ondersteund worden in hun autonomie en zich verzekerd weten van een vangnet. Waarbij professionals plezier hebben in hun werk en mantelzorgers ontlast worden. En waar we aandacht hebben voor gezondheid, gedrag en preventie. Met goede uitkomsten in ervaren kwaliteit van leven en betaalbaarheid. Waar we nieuwe technologische oplossingen inzetten en slimme verbindingen realiseren op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Waar we steeds beter weten wat werkt, door te doen en daarvan te leren.”

Om een voorbeeld te geven: van bewoners horen we dat ze vaak niet meer de weg weten in de hoeveelheid aan informatie. Dit vraagstuk nemen we nu onder de loep. Dit doen we samen met bewoners, de bibliotheek, de Cosbo Utrecht-stad, U-centraal, het wijkbureau Noordoost, en U zelf.

Van ons samen

“We zijn niet meer en niet minder dan een initiatiefnemer. Beter Thuis is van ons samen. Beter Thuis is een open  uitnodiging om mee te denken en te delen. Geen concurrentie, maar elkaars kennis en netwerk inzetten, om zo samen te werken aan toekomstbestendige ouderenzorg die daadwerkelijk aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen.”

Laat het ons weten

Dit is de eerste nieuwsbrief van Beter Thuis. We houden u de komende tijd graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarvoor zijn we in gesprek met ouderen in de wijk, tekenen we hun verhalen op en verzamelen we zoveel mogelijk relevante informatie over toekomstige ouderenzorg in Utrecht. Reacties van bewoners hoe zij waardig oud willen worden.

Deel deze nieuwsbrief vooral met anderen. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe meer we kunnen delen en leren. Daarnaast zijn we heel blij met input. Heeft u tips, opmerkingen en aanvullingen? Laat het ons weten en stuur een email naar:

beterthuis@btosociaalutrecht.nl